Agenda

Hieronder vind je o.a. de door de vereniging georganiseerde activiteiten en voor Noorwegen belangrijke data:

apr
23
za
2022
Algemene ledenvergadering
apr 23 @ 12:00 – 16:30

Algemene Ledenvergadering 2022

 

Datum en tijd: zaterdag 23 april 2022 vanaf 12.00 uur

Plaats: Noorse Zeemanskerk, Westzeedijk 300, Rotterdam

Het bestuur van de Vereniging Nederland-Noorwegen nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 23 april.

Voorafgaand aan de vergadering staat er een heerlijke Noorse lunch voor ons klaar.

De lunch is om 12.00 uur; de ALV begint om 13.30 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. juli 2021 (per e-mail afgewikkeld)
 4. Jaarverslag 2021 van de secretaris
 5. Verslag 2021 met betrekking tot de ledenadministratie
 6. Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering
 9. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2022
 10. Jaarverslag 2021 Media / PR, incl. jaarverslag 2021 redactie Kontaktlinjen
 11. Bestuursverkiezing
 • In 2019 benoemd voor een tweede termijn, aftredend en niet herkiesbaar:
  Secretaris: Caroline Geldtmeijer
 • In 2021 benoemd voor een tweede termijn en aanblijvend:
  Voorzitter: Hans Groen
  Penningmeester: Tor Ragnar Larsen
 • In 2021 benoemd voor een eerste termijn en aanblijvend met wijziging functie:
  Bestuurslid: Ronald Hage (wordt: secretaris)
 • Het bestuur draagt voor ter benoeming tot bestuurslid:
  Dick Hattenberg

Oproep voor kandidaten voor een bestuursfunctie (aandachtsgebieden in overleg)

 1. Begroting 2022
 2. Activiteitenplan 2022
 3. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement (zie toelichting onder deze agenda)
 4. Afscheid van vertrekkende en reeds vertrokken functionarissen/vrijwilligers
 5. Rondvraag
 6. Sluiting (± 15.30 uur)

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 15 april a.s. melden bij Caroline Geldtmeijer, secretaris. Ook voor meer informatie omtrent een bestuursfunctie kun je bij haar terecht. Tevens is het bestuur nog op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie.

Het bestuur heeft de taakomschrijvingen van de bestuursleden, zoals die in het huishoudelijk reglement staan, aangepast. De bestaande functieomschrijvingen gingen uit van een 8-koppig bestuur en dat blijkt niet realistisch. Daarom zijn de taken anders verdeeld.

Verder heeft het bestuur wettelijk verplichte wijzigingen doorgevoerd in het huishoudelijk reglement, die te maken hebben met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).

Na afloop van de ALV praten we nog even gezellig na onder het genot van een kopje koffie of thee met Noorse wafels, waarna we rond 16.30 uur weer huiswaarts gaan.

apr
24
zo
2022
Uiterste datum voor het inleveren van kopij voor KL 2022-2
apr 24 hele dag
apr
29
vr
2022
Activiteit regio Noord-Holland noord
apr 29 @ 20:00

Lezing door Petra Kunst: “Van zee naar fjell”

De eerste bewoners van Scandinavië vestigden zich langs de kust doordat het binnenland moeilijk begaanbaar was. Vanaf deze kusten zwierven de Vikingen uit over de wereldzeeën. Deze kusten waren vaak verraderlijk en zijn dat nu nog steeds. Langs de Botnische kust reist Petra met partner Frank en hond naar het noorden en onderweg verdiept zij zich in de, soms bijzondere, vuurtorens die zij tegenkomt.

Het eiland Öland staat vol molens maar er is ook prachtige natuur en een muur die het eiland in tweeën deelt.

Helemaal in het noordoosten van Noorwegen leert zij hoe een grensconflict creatief werd opgelost en verdiept zij zich in het verhaal van de partizanen.

Natuurlijk wordt er ook genoten van het landschap, de rendieren en de vele vogels die hier voorkomen. Zo gaat zij met de rugzak op zoek naar de Jan-van-genten.

Tenslotte wordt de Tana-delta bezocht een dynamisch getijdengebied waar duizenden zaagbekken zich verzamelen.

Het verhaal wordt door middel van een multimedia-presentatie verteld.

Locatie:

Wijkcentrum ‘Thuis in Overdie’    
Van Maerlantstraat 8-10, Alkmaar.
 
Aanvang lezing om 20.00 uur.

Entree: leden € 3,00; niet-leden € 6,00.

mei
7
za
2022
Scandinavië-markt (Schokland)
mei 7 – mei 8 hele dag

Ook de vereniging Nederland-Noorwegen zal vertegenwoordigd zijn met een stand.

mei
17
di
2022
Dag van de Grondwet
mei 17 hele dag
jun
11
za
2022
Verschijningsdatum Kontaktlinjen 2022-2
jun 11 hele dag
jun
18
za
2022
Nieuwsbrief 3 verschijnt
jun 18 hele dag
jun
26
zo
2022
Activiteit regio Zuid
jun 26 @ 14:00

Lezing door Björn von Ubisch op zondag 26 juni 2022:
“Vikingen”

Het verhaal over de Vikingen bestaat uit twee delen.
Deel één gaat over de Vikingen in het algemeen en over hun handelsroutes.
Deel twee behandelt het bouwen van een exacte kopie van een Vikingschip in 1892-1893 en het overzeilen ervan naar Chicago (IL) voor de wereldtentoonstelling in 1893. Deze Columbus-tentoonstelling was gepland voor 1892 maar werd uitgesteld tot 1893. De overtocht was in april en mei 1893 met redelijk zwaar weer, maar alles ging goed. Het Vikingschip staat nu in een dorp buiten Chicago. Voorheen was het tentoongesteld in twee verschillende prominente parken in Chicago.

Björn von Ubisch is scheepsbouwkundig ingenieur en kwam in Nederland terecht in 1981. Hier heeft hij nauw samengewerkt met een werf in Nederland met zes nieuwbouwschepen als resultaat. Eén van die schepen is tegenwoordig bij de Zweedse Marine als onderzeeboot-reddingsvaartuig in gebruik. Na 1986 was hij zelfstandig adviseur, zijn klanten waren meestal Britse en Amerikaanse bedrijven, verspreid tussen de VS en Singapore. Nu is hij met pensioen en schrijft hij artikelen voor het technische tijdschrift SWZ Maritiem.

Voor deze activiteit geldt:

Locatie:
Kattenbosch Boerderij, Pastoor Hordijkstraat 5 c, 5243 VV Rosmalen, www.kattenbosch.nl  (vanaf station Rosmalen 4 minuten lopen).

Aanvang om 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur).

Entree: leden € 3,00;
niet-leden € 6,00.
Introducés zijn welkom!

jul
24
zo
2022
Uiterste datum kopij inleveren Kontaktlinjen 2022-3
jul 24 hele dag
jul
29
vr
2022
Olsoksdagen / Sint Olaf
jul 29 hele dag