Word lid!

Lidmaatschap
Als lid ontvang je vier keer per jaar ons kwartaalblad Kontaktlinjen en kun je tegen gereduceerd tarief onze activiteiten bezoeken. Tevens kun je deelnemen aan de jaarlijkse landelijke ledendag.

Contributie per kalenderjaar
– voor individuele leden: € 28,00
– voor gehuwden, samenwonenden of een gezin (kinderen t/m 17 jaar): € 35,00
De bedragen zullen naar rato berekend worden indien je gedurende het kalenderjaar lid wordt.

Meld je hier aan als nieuw lid!

Onverhoopte opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe kalenderjaar uiterlijk 30 november melden bij de ledenadministratie: ledenadministratie@nederland-noorwegen.nl.

Heb je onze flyer al gezien? Klik op de afbeelding om deze te vergroten.