Word lid!

Lidmaatschap
Als lid ontvang je vier keer per jaar ons periodiek Kontaktlinjen en kun je tegen gereduceerd tarief onze activiteiten bezoeken. Tevens kun je deelnemen aan de jaarlijkse landelijke ledendag.

Per kalenderjaar
-individuele leden: 28 euro
-samenwonenden/gehuwden: 35 euro
(bedragen naar rato indien je gedurende het kalenderjaar lid wordt)

Aanmeldingsformulier VNN