Van stencil naar magazine

Het ledenblad ‘Kontaktlinjen’ was vanaf de oprichting de verbindende schakel
tussen de leden. Aanvankelijk een eenvoudig gestencild blaadje met een omslag in
een afwijkende kleur en een met een matrixprinter gefabriceerd logo, maar vanaf
1988 met een omslag in vierkleurendruk en met zwart-witfoto’s.
Voor de inhoud van ‘Kontaktlinjen’ gold net als nu het motto ‘dóór de leden, vóór
de leden’. Er waren verschillende leden met veel kennis van zaken die inhoudelijk
zeer goede artikelen schreven over uiteenlopende onderwerpen. Om er een paar te
noemen: basisknopen voor hengelaars, artikelen over bekende en minder bekende
Noorse poolreizigers, een uitgebreide beschrijving van de spoorlijn Bergen-Oslo,
een beschrijving van het leven van de Samen, enzovoort >>lees meer

Inmiddels kun je steeds enkele recente pagina’s van het huidige blad bekijken (en lezen) op deze website >>lees meer

Vormgeving/druk van Kontaktlinjen is in handen van Schaal10.