Ontstaan Kontaktlinjen

Het ledenblad ‘Kontaktlinjen’ was vanaf de oprichting de verbindende schakel
tussen de leden. Aanvankelijk een eenvoudig gestencild blaadje met een omslag in
een afwijkende kleur en een met een matrixprinter gefabriceerd logo, maar vanaf
1988 met een omslag in vierkleurendruk en met zwart-witfoto’s.
Voor de inhoud van ‘Kontaktlinjen’ gold net als nu het motto ‘dóór de leden, vóór
de leden’. Er waren verschillende leden met veel kennis van zaken die inhoudelijk
zeer goede artikelen schreven over uiteenlopende onderwerpen. Om er een paar te
noemen: basisknopen voor hengelaars, artikelen over bekende en minder bekende
Noorse poolreizigers, een uitgebreide beschrijving van de spoorlijn Bergen-Oslo,
een beschrijving van het leven van de Samen, enzovoort.
In vergelijking met de huidige Kontaktlinjen stonden er meer artikelen in het Noors
in, die niet altijd van een vertaling of samenvatting waren voorzien. Voor een deel
had dat te maken met het ledenbestand dat (waarschijnlijk, want officiële cijfers
bestaan er niet vanwege de privacybescherming van de leden) voor een groter deel
dan nu uit mensen met een Noors paspoort bestond. Dat had ook gevolgen voor de
activiteiten: voor de Noorse leden werden er speciale, op Nederland gerichte
activiteiten georganiseerd, zoals een natuurwandeling over de Veluwe en de viering
van Koninginnedag naast die van de Noorse 17’Mai.
In 2008 bestond de redactie nog uit een drietal enthousiaste leden en vanaf 2009
kwam er een vierde bij. Dat aantal is gelijk aan het huidige, zij het in een iets
andere samenstelling.
In het najaar van 2012 vindt een personele wijziging van de redactie plaats met
een nieuwe hoofdredacteur en een nieuwe vormgever. Dat resulteert vanaf januari
2013 in de eerste compleet herziene uitgave van Kontaktlinjen: in ‘full-colour’, de
tekst gezet in twee kolommen en een grotere hoeveelheid illustraties.

Nog weer later, in 2015, wordt de voorpagina telkens voorzien van een foto over de
volle hoogte en breedte van deze bladzijde.
De inhoud is vanaf dat moment ook overzichtelijk gerangschikt. Hoofdthema’s zijn
berichten van de Vereniging, Kontaktlinjen, Artikelen, Rubrieken en Diversen.
Zo vallen onder Vereniging bijvoorbeeld de activiteiten in de regio’s, bestuurszaken,
adressen en contacten. Rubrieken gaan onder andere over taalkundige ‘kwesties’,
koken, boekrecensies en mythologie. Artikelen komen veelal van de leden en
bevatten vaak bijzondere ervaringen en tips voor reizen in Noorwegen.

Vormgeving en druk van Kontaktlinjen zijn in handen van Bureau Contrapunt in
Zwolle.