Bestuursleden

Ons bestuur bestaat uit:

Hans Groen, voorzitter
Caroline Geldtmeijer, secretaris/vice-voorzitter
Leo van der Torre, bestuurslid
Tor Ragnar Larsen, penningmeester/ledenadministratie
Ronald Hage, inkomend bestuurslid
Statuten VNN
Huishoudelijk reglement versie 13 april 2019