Bestuur en regio

Bestuur:

Hans Groen,
voorzitter, via e-mail bereikbaar: voorzitterVNN@gmail.com

Ronald Hage,
secretaris, via e-mail bereikbaar: secretaris@nederland-noorwegen.nl

Dick Hattenberg, 
bestuurslid pr, via e-mail bereikbaar: pr@nederland-noorwegen.nl

Tor Ragnar Larsen, 
penningmeester en ledenadministratie
vragen/opmerkingen voor de penningmeester,
via e-mail bereikbaar: penningmeester@nederland-noorwegen.nl
vragen/opmerkingen voor de ledenadministratie,
via e-mail bereikbaar: ledenadministratie@nederland-noorwegen.nl

Carla Veldhuizen-Ennik
bestuurslid, via e-mail bereikbaar: g.f.veldhuizen@gmail.com

Regio:

Regio Zuid-Nederland, regiocoördinator Tor Ragnar Larsen
via e-mail bereikbaar: vnnzuid@gmail.com

Regio Noord-Holland noord, regiocoördinator IJsbrand Bruijn
via e-mail bereikbaar ij.bruijn@kpnplanet.nl

Andere regio’s:
momenteel vacatures regiocoördinator voor Noord- en Oost-Nederland en Midden-Nederland