Vereniging

Hoe het allemaal begon…..

“Dag beste mensen,
Voor u ligt ons contactblad met allerlei nieuws voor de komende tijd.”

Zo begon het openingsartikel van de allereerste Kontaktlinjen (toen nog Kontakt Linjen geheten) uit 1984, waarin voorzitter Ger Brouwer de leden van de pas opgerichte vereniging Nederland-Noorwegen oproept om actief deel te nemen aan het verenigingsleven. Maar de geschiedenis van de vereniging was al lang daarvoor begonnen, tijdens de dia-avonden die Ger Brouwer en zijn vrouw Toos organiseerden om zo veel mogelijk mensen te informeren over het land dat hun grote liefde was geworden: Noorwegen. Ger vertoonde dia’s en vertelde daar vol enthousiasme bij, terwijl Toos zelfgemaakte Noorse hapjes presenteerde. Deze avonden waren een groot succes en trokken veel belangstellenden. Aangemoedigd door dominee Daasvand van de Noorse Zeemanskerk te Rotterdam hing Ger op een gegeven moment tijdens de Noorse kerstmarkten in Rotterdam en Amsterdam een briefje op het prikbord op met de vraag wie er belangstelling had voor een nieuwe, op Noorwegen gerichte vereniging. Meer dan honderd belangstellenden meldden zich aan en het resultaat daarvan was dat op 31 maart 1984 in Utrecht de Vereniging Nederland-Noorwegen werd opgericht. Het eerste bestuur bestond uit maar liefst negen personen, waarvan de heren Brouwer, Muller en Waterman het dagelijks bestuur vormden als resp. voorzitter, secretaris en penningmeester. Een van de doelen van de vereniging was “de kennis over Noorwegen in de ruimste zin te verbreiden” en dat doel trachtte men o.m. te bereiken door “het organiseren van bijeenkomsten en/of tentoonstellingen, uitwisseling van kennis en ervaringen”, in eerste instantie in drie regio’s: Rotterdam, Amsterdam en Alkmaar.