Nieuws

Nieuws

15-07-2021

Naturvettregler Noorwegen…

De natuurwetten van Noorwegen, mooi ge├»llustreerd met foto’s van de Noorse fauna (met dank aan Visit Norway) >>lees meer

26-06-2021

Algemene Ledenvergadering

De kascommissie is bijeen geweest en het verslag wordt spoedig verwacht. Daarna kan de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. De ALV zal evenals vorig jaar via e-mail afgewikkeld worden. Alle leden van wie wij een mailadres hebben, krijgen de stukken toegestuurd vergezeld van een antwoordformulier. Dat antwoordformulier kan binnen 2 weken teruggestuurd worden en zo kunnen leden hun stem laten horen. We hopen van ganser harte dat we volgend jaar de ALV weer kunnen organiseren in de Noorse Zeemanskerk te Rotterdam.

Noorse Zeemanskerk te Rotterdam