Nieuws

Nieuws

15-04-2021

Algemene Ledenvergadering

Normaal gesproken vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging plaats in april. Het zal niemand verbazen dat we ook dit jaar genoodzaakt zijn om de ALV digitaal af te wikkelen. Nu de coronamaatregelen zo streng zijn (horeca dicht, max. één bezoeker bij je thuis) is het voor de penningmeester (nog) niet mogelijk om de kascommissie uit te nodigen om de financiën over 2020 te controleren. Om die reden zal de ALV later plaatsvinden. Wanneer? We zouden willen dat we het wisten! Vast staat dat onze leden de stukken en het antwoordformulier weer per mail toegestuurd zullen krijgen, om aan te geven of zij goedkeuring kunnen geven aan de jaarstukken. Het bestuur legt graag verantwoording af aan de leden, maar we wachten tot alle stukken compleet zijn.

Wordt vervolgd…