Algemene ledenvergadering Vereniging Nederland-Noorwegen 2024

Wanneer:
20 april 2024 @ 12:00 – 17:00
2024-04-20T12:00:00+02:00
2024-04-20T17:00:00+02:00
Waar:
Noorse Kerk, Rotterdam

Agenda algemene ledenvergadering 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 15 april 2023
 4. Jaarverslag 2023
 5. Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering
 6. Benoemen van de kascontrolecommissie voor het jaar 2024
 7. Bestuursverkiezing
 8. Begroting 2024
 9. Activiteitenprogramma 2024
 10. Afscheid vrijwilligers
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

NB
Alleen toegang voor leden van de Vereniging Nederland-Noorwegen;
opgeven via de website zoals vermeld in Kontaktlinjen 1 – 2024.