Algemene ledenvergadering

Wanneer:
15 april 2023 @ 12:00 – 17:00
2023-04-15T12:00:00+02:00
2023-04-15T17:00:00+02:00
Waar:
Noorse Kerk
Rotterdam

Agenda Algemene ledenvergadering (ALV) Vereniging Nederland-Noorwegen

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 23 april 2022
 4. Jaarverslag 2022
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering
 7. Benoemen van de kascontrolecommissie voor het jaar 2023
 8. Bestuursverkiezing
 9. Begroting 2023
 10. Activiteitenprogramma 2023
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

NB
Alleen toegang voor leden van de Vereniging Nederland-Noorwegen;
opgeven via de website zoals vermeld in Kontaktlinjen 1 – 2023.