Activiteit regio Noord-Holland Noord: 13 september “Op reis door Noorwegen en Zweden” (door Otto Zijlstra)

13 september 2024 – “Op reis door Noorwegen en Zweden”
(door Otto Zijlstra)

Meer info volgt.

De activiteiten van regio Noord-Holland noord vinden plaats in
  Wijkcentrum ‘Thuis in Overdie’
  Van Maerlantstraat 8-10, Alkmaar.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: € 3,50 voor leden en € 7,00 voor niet-leden.
(digitaal betalen alleen mogelijk d.m.v. scannen van een QR-code)