Agenda

Hieronder vind je o.a. de door de vereniging georganiseerde activiteiten en voor Noorwegen belangrijke data:

20 za
Hele dag
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
12:00 Algemene ledenvergadering Vereniging Nederland-Noorwegen 2024 @ Noorse Kerk, Rotterdam
Algemene ledenvergadering Vereniging Nederland-Noorwegen 2024 @ Noorse Kerk, Rotterdam
apr 20 @ 12:00 – 17:00
Agenda algemene ledenvergadering  Opening door de voorzitter Mededelingen en ingekomen stukken Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 15 april 2023 Jaarverslag 2023 Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering Benoemen van de kascontrolecommissie voor het jaar 2024 Bestuursverkiezing Begroting 2024 Activiteitenprogramma 2024 Afscheid vrijwilligers Rondvraag Sluiting NB Alleen toegang voor ... Lees meer