Velkommen!

Velkommen!

We heten je van harte welkom op de website van de Vereniging Nederland-Noorwegen
(VNN). Op deze officiële website vind je informatie over wie wij zijn, wat wij doen en hoe je
met ons in contact kunt komen.
Kort gezegd zijn wij een vereniging van Noorwegenliefhebbers en wij vinden het leuk om ons
enthousiasme over dit prachtige land met elkaar en anderen te delen.
Onze leden zijn vooral Nederlanders die in Nederland wonen, maar er zijn ook Noren lid die
in Nederland wonen en Nederlanders die in Noorwegen wonen.
De VNN organiseert bijeenkomsten en lezingen en jaarlijks is er een landelijke ledendag.
Leden van de vereniging ontvangen uitnodigingen voor haar activiteiten en krijgen
Kontaktlinjen in de brievenbus.

Kontaktlinjen is het blad van de vereniging en verschijnt vier maal per jaar. Via het blad
krijgen onze leden informatie over allerhande zaken die op Noorwegen betrekking hebben.
Verder versturen wij periodiek een digitale nieuwsbrief zowel naar leden als niet-leden die
zich hiervoor aangemeld hebben. In deze nieuwsbrief informeren wij je niet alleen over onze
eigen activiteiten, maar ook over nieuws over Noorse schrijvers (boeken), zangers/bands
(nieuwe cd’s), theatervoorstellingen. Daarnaast zijn we actief op Facebook en Twitter.