Algemene ledenvergadering

Wanneer:
23 april 2022 @ 12:00 – 16:30
2022-04-23T12:00:00+02:00
2022-04-23T16:30:00+02:00

Algemene Ledenvergadering 2022

 

Datum en tijd: zaterdag 23 april 2022 vanaf 12.00 uur

Plaats: Noorse Zeemanskerk, Westzeedijk 300, Rotterdam

Het bestuur van de Vereniging Nederland-Noorwegen nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 23 april.

Voorafgaand aan de vergadering staat er een heerlijke Noorse lunch voor ons klaar.

De lunch is om 12.00 uur; de ALV begint om 13.30 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. juli 2021 (per e-mail afgewikkeld)
 4. Jaarverslag 2021 van de secretaris
 5. Verslag 2021 met betrekking tot de ledenadministratie
 6. Financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering
 9. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2022
 10. Jaarverslag 2021 Media / PR, incl. jaarverslag 2021 redactie Kontaktlinjen
 11. Bestuursverkiezing
 • In 2019 benoemd voor een tweede termijn, aftredend en niet herkiesbaar:
  Secretaris: Caroline Geldtmeijer
 • In 2021 benoemd voor een tweede termijn en aanblijvend:
  Voorzitter: Hans Groen
  Penningmeester: Tor Ragnar Larsen
 • In 2021 benoemd voor een eerste termijn en aanblijvend met wijziging functie:
  Bestuurslid: Ronald Hage (wordt: secretaris)
 • Het bestuur draagt voor ter benoeming tot bestuurslid:
  Dick Hattenberg

Oproep voor kandidaten voor een bestuursfunctie (aandachtsgebieden in overleg)

 1. Begroting 2022
 2. Activiteitenplan 2022
 3. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement (zie toelichting onder deze agenda)
 4. Afscheid van vertrekkende en reeds vertrokken functionarissen/vrijwilligers
 5. Rondvraag
 6. Sluiting (± 15.30 uur)

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 15 april a.s. melden bij Caroline Geldtmeijer, secretaris. Ook voor meer informatie omtrent een bestuursfunctie kun je bij haar terecht. Tevens is het bestuur nog op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie.

Het bestuur heeft de taakomschrijvingen van de bestuursleden, zoals die in het huishoudelijk reglement staan, aangepast. De bestaande functieomschrijvingen gingen uit van een 8-koppig bestuur en dat blijkt niet realistisch. Daarom zijn de taken anders verdeeld.

Verder heeft het bestuur wettelijk verplichte wijzigingen doorgevoerd in het huishoudelijk reglement, die te maken hebben met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).

Na afloop van de ALV praten we nog even gezellig na onder het genot van een kopje koffie of thee met Noorse wafels, waarna we rond 16.30 uur weer huiswaarts gaan.