Ontstaan Kontaktlinjen

Het ledenblad “Kontakt Linjen” was vanaf de oprichting de verbindende schakel tussen de leden. Aanvankelijk een simpel gestencild blaadje met een omslag in een afwijkende kleur en een met een matrixprinter gefabriceerd logo, maar vanaf 1988 met een omslag in vierkleurendruk en met zwart-witfoto.

Voor de inhoud van Kontakt Linjen gold net als nu het motto “door de leden, voor de leden”. Er waren verschillende leden met veel kennis van zaken die inhoudelijk zeer goede artikelen schreven over uiteenlopende onderwerpen. Om er een paar te noemen: basisknopen voor hengelaars, artikelen over bekende en minder bekende Noorse poolreizigers, een uitgebreide beschrijving van de spoorlijn Bergensbanen, een beschrijving van het leven van de Samen, enzovoort enzovoort. In vergelijking met de huidige Kontaktlinjen stonden er meer artikelen in het Noors in, die niet altijd van een vertaling of samenvatting waren voorzien. Voor een deel had dat te maken met het ledenbestand dat (waarschijnlijk, want officiële cijfers bestaan er niet vanwege de privacybescherming van de leden) voor een groter deel dan nu uit mensen met een Noors paspoort bestond. Dat had ook gevolgen voor de activiteiten: voor de Noorse leden werden er speciale, op Nederland gerichte activiteiten georganiseerd, zoals een natuurwandeling over de Veluwe en de viering van Koninginnedag in plaats van 17. mai.