Contact

Correspondentieadres:

Vereniging Nederland-Noorwegen

p/a Caroline Geldtmeijer

Vianendreef 92

4841LG PrinsenbeekBestuur


Voorzitter

Hans Groen

Secretaris

(tevens vice-voorzitter)

Caroline Geldtmeijer

Penningmeester

(tevens ledenadministratie)

Leo van der Torre

Bestuurslid

Sissel de Vries-Skjøthaug

Bestuurslid

Tor Ragnar LarsenKontaktlinjen


Hoofdredacteur

Haye Rienk Drost

Redactieleden

Christel Franken

Jeroen Kat

Sissel de Vries-Skjøthaug


Werkgroepen


Nieuwsbrief

Ineke Langelaar

Website

Nieke Grozema