Natuur in het spoor van de IJstijd

Het landschap van Noord Europa heeft zijn huidige vorm te danken aan de voorlaatste ijstijd. Vanuit het hoge noorden schoof een enorme ijsmassa in zuidwestelijke richting. Een ijskap, die op sommige plaatsten 2000 meter dik was, schoof over Noord Europa en eindigde ter hoogte van de Rijn bij Rhenen. Dit schuivende landijs heeft niet alleen de zeer oude bergmassieven van Scandinavië hun veelal bolle vorm gegeven, maar ook de hele Noordduitse Laagvlakte, inclusief Nederland.

In deze lezing van Philips Friskorn reizen we vanuit het uiterste noorden van Noorwegen via Finland en Zweden naar het noorden van Duitsland en eindigen we bij Rhenen. Dit verhaal in omgekeerde volgorde gezien van het moment toen het idee voor dit beeldverhaal ontstond. Dit was in 2009 toen we rijdend vanuit Brabant de Rijn overstaken bij Kesteren. Bij het zien van de stuwwal bij Rhenen riepen we: 'Wij rijden nu Noord Europa binnen'. Een idee voor een lezing en mogelijk een toekomstig boek was geboren!

Door het subarctische klimaat in Noord Noorwegen zijn de sporen van de ijstijd door de beperkte groei van bomen en struiken het best zichtbaar. Verder naar het zuiden zijn de sporen te zien in de vorm van de bergtoppen en bijvoorbeeld op de Finse archipel Åland in de Botnische Golf. In het noorden van Duitsland bezoeken we het eiland Rügen in de Oostzee met haar krijtrotsen en tenslotte komen we in Nederland met pingo ruïnes en landschappen die herinneren aan de ijstijd. Kortom: landschappen met sporen van de ijstijd met alles wat er 150.000 jaar later groeit en bloeit.


Locatie: Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar.
Datum:28 september
Aanvang: 20:00 uur; Toegang leden € 3,--; niet-leden € 6,--.